Start nieuwbouw sporthal

Komend weekend kruisen de laatste finalerondes (voor JO7) van de ZWH-zaalcompetitie en de tweede ronde van de veldcompetitie elkaar. Het signaal dat de winterstop (bijna) ten einde is en we ons opmaken voor de voorjaarsreeks.

Naast alle bedrijvigheid van de trainingen en de wedstrijden, worden langzamerhand ook de eerste voorbereidingen voor de bouw van ons prachtige nieuwe sportcomplex getroffen. De boomwal naast het B-veld aan de Spoardijk is inmiddels gerooid en, zoals deze week in de Friso stond vermeld, wordt het terrein (B-veld) vanaf komende maandag ‘bouwrijp’ gemaakt. Dit houdt in dat we het B-veld vanaf maandag 12-02 voor een ieders veiligheid als ‘Verboden Terrein’ aanmerken. Binnenkort wordt het bouwterrein door de aannemer afgesloten middels een hekwerk, maar tot die tijd willen we iedereen verzoeken om slechts de tegelpaden richting kleedaccommodatie en de kantine te gebruiken.

Naast het bouwrijp maken van het terrein worden binnenkort ook de tijdelijke kleedruimtes geplaatst, worden alle trainingsmaterialen en overige zaken ondergebracht in tijdelijke ruimtes in de huidige Rolpeal en wordt de huidige kleedaccommodatie (stenen gebouw en kleedunits) gesloopt.

Qua planning ziet het er de komende weken alsvolgt uit:
Week 07 (en verder): Start bouwrijp maken van het ‘B-veld’
Week 10: Plaatsen 6 mobiele kleedunits
Week 11: Leeg opleveren huidige kleedaccommodatie
Week 12: Sloop huidige kleedaccommodatie
Week 13: Start bouw Nije Rolpeal

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte, proberen de ‘overlast’ tot een minimum te beperken en doen er alles aan om de veiligheid gedurende de bouw te waarborgen. Er zal ongetwijfeld zo nu en dan een beroep worden gedaan op een ieders flexibiliteit, maar laten we de opening van ons prachtige nieuwe sportcomplex in mei 2019 steeds voor ogen houden.

Mochten er vragen en /of opmerkingen zijn, schiet dan even iemand van ons aan.

Met sportieve groet,
Hoofdbestuur V.V. Workum

Attachment