Afmelden en overschrijven

Afmelden

Mocht je onverhoopt besluiten te stoppen met voetbal dan zul je dit moeten aangeven bij de ledenadministrateur, zodat je lidmaatschap aangepast kan worden. Als je stopt met actief voetbal, maar nog wel betrokken bij de club wilt zijn, als bijvoorbeeld leider, grensrechter of andere vorm van vrijwilliger dan kun je je lidmaatschap wijzigen in algemeen lid.

De uiterste datum om je af te melden heeft de club gesteld op 1 juni. Let op: bij niet tijdig afmelden zijn we genoodzaakt de bondskosten (€ 15) van het hele seizoen bij je in rekening te brengen.

Afmelden is alleen mogelijk bij de ledenadministrateur! Lever DIT formulier ingevuld en de eventuele spelerspas (vanaf D-pupillen) in bij Sjoerd Zijlstra, Sint Annafinne 12. Dit geldt voor zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal.

Zonder het inleveren van de spelerspas kan de afmelding niet definitief gemaakt worden!

Overschrijven

Als je besluit je actieve voetbalcarriere bij een andere club op het veld of in de zaal voort te zetten dan dient er overschrijving door de club worden aangevraagd. Deze overschrijving moet door de KNVB worden goedgekeurd, waarna je ook een andere spelerspas zult krijgen. Pas bij het hebben van de nieuwe spelerspas van de nieuwe club ben je speelgerechtigd.

Voor het aanvragen van overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt 15 juni als sluitingsdatum.

In eerste instantie kan overschrijving dus alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden. Tussentijdse overschrijving is alleen mogelijk indien er voldaan wordt aan de dispensatiecriteria die door de KNVB zijn vastgesteld. Denk aan criteria’s als A-catergorie of B-categorie, gewijzigde studie-, werk-, woon- of medische omstandigheden en akkoord van de te verlaten club.

Ook voor tussentijdse overschrijvingen uit zijn deadlines opgesteld:

– aanvraag tussen 16 juni en 31 augustus: per 1 september of zo spoedig mogelijk daarna speelgerechtig;

– aanvraag tussen 1 september en 31 januari: per 1 februari of zo spoedig mogelijk daarna speelgerechtig;

– aanvraag tussen 1 februari en 1ste vrijdag van maart: per deze 1ste vrijdag van maart of zo spoedig mogelijk daarna speelgerechtig.

Een overschrijfformulier en meer informatie in jouw specifieke geval is te verkrijgen bij de ledenadministrateur of secretaris van de vereniging, die je ondersteunt bij het aanvragen van de overschrijving.