Van de Bestuurstafel

Het hoofdbestuur van VV Workum heeft zichzelf als doel gesteld de communicatie naar haar leden toe te verbeteren. Een eerste stap in de goede richting is deze pagina.

Hier vindt u verslagen van bestuursvergaderingen, reeds verspreide nieuwsbrieven en andere aspecten waarvan het bestuur het belangrijk acht dat u ervan op de hoogte bent als lid.

Mocht het één en ander tot concrete vragen/opmerkingen leiden, stel deze dan gerust bij één van de bestuursleden.

Ledenvergaderingen