Kaboutervoetbal

Al een aantal jaren bieden wij voor de allerjongsten in het voorjaar en najaar Kaboutervoetbal aan. Deze trainingen zijn met name bedoeld voor de 4- en 5-jarigen en zijn gericht op het spelenderwijs omgaan met de bal en met elkaar.

Vanaf 6-jarige leeftijd kun je in competitieverband voetballen bij v.v. Workum. Omdat kinderen vaak al eerder willen voetballen organiseren we als voetbalvereniging Kaboutervoetbal!

We zoeken jongens en meisjes die vanuit zichzelf enthousiast zijn om te voetballen. Plezier en laagdrempeligheid staat voorop en speelsgewijs leren de kabouters omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort: respect voor elkaar.

We zijn erg blij dat we Pieter Zorgdrager en Rients de Jager bereid hebben gevonden om de kabouters dit najaar trainen te geven.

De trainingen worden op woensdagmiddag gegeven van 15.45 uur t/m (+/-) 16.45 uur op de velden van sportcomplex de Rolpeal.

Trainingsdata najaarseditie 2017:
13
september
20 september
27 september Geen training ivm Veekeuring
4 oktober
11 oktober
18 oktober

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de kaboutertraining?
Meld hem of haar dan aan bij Pieter of Rients via het
opgaveformulier

Uiteraard is het ook mogelijk, om eerst eens een training te bezoeken van de kabouters.

De kosten bedragen € 12,50 per halfjaar en daarbij ontvang je een uniek shirt van de v.v. Workum (met je eigen naam!). Het genoemde bedrag van € 12,50 graag over maken op rekeningnummer NL72 RABO 0372 1044 36 t.n.v. Voetbalvereniging Workum, met omschrijving Naam en geboortedatum kind.

Zonder aanmelding en betaling is helaas géén deelname mogelijk. Uiteraard is het geen probleem om eerst een keertje vrijblijvend te komen meetrainen.