Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur draagt zorg voor het algehele reilen en zeilen van de vereniging. Is eindverantwoordelijke voor het beleid binnen de club en is op de hoogte van eventuele problemen in de club. Bestaat uit 7 personen, waarbij meerdere functies door eenzelfde persoon uitgevoerd kunnen worden of meerdere personen één functie.

Visser, André

Voorzitter

T: 06 - 5463 5068

E: andre.anja@home.nl

Groenhof, Antje

Secretaris

T: 06 - 1385 1375

E: antje.groenhof.vvworkum@hotmail.com

Haanstra, Klaas

Penningmeester

T: 06 - 1091 6245

E: khaanstra@home.nl

Visser, Hiddo

Jeugdvoetbal

T: 06 - 5090 1955

E: hiddo.visser@gmail.com

Wouda, Sytse-Jan

Zaalvoetbal

T: 06 - 5126 7265

E: sj_wouda@hotmail.com

Wesselius, Luitzen

Gebouwen en Terreinen

T: 06 - 2703 4488

E: luitzenfemka@hotmail.com

Jeugdcommissie

Is verantwoordelijk voor het jeugdvoetbal en het daarbij behorende jeugdkader. Is verantwoordelijk voor de Richtlijnen Jeugd binnen het Technisch Beleidsplan en bewaakt de uitvoering hiervan. Treedt op bij problemen binnen jeugdteams en coördineert de verschillende commissies. Legt indien nodig verantwoording af aan het hoofdbestuur.

Visser, Hiddo

Voorzitter

T: 06 - 5090 1955

E: hiddo.visser@gmail.com

VACANT

Secretaris

T: -

E: -

Bosje, Ytzen Pieter

Technisch Jeugdcoördinator

T: -

E: -

Meer, Geertjan van der

Toernooicommissie

T: -

E: -

Flapper, Adriaan

Commissie JO07-JO19

T: -

E: -

Futsalcommissie

Is verantwoordelijk voor alle zaken rondom het futsal, met aandacht aan het realiseren van Richtlijnen Futsal binnen het Technisch Beleidsplan. Legt indien nodig verantwoording af aan het hoofdbestuur.

Gorter, Wietze

Voorzitter & Wedstrijdsecretaris

T: 06 - 2752 2587

E: -

Bremer, Theo

Penningmeester

T: 0515 - 543836

E: -

Yntema, Rients

Algemeen lid

T: 06 - 2925 0899

E: -

Activiteitencommissie

Is verantwoordelijk voor het faciliteren, assisteren en ondersteunen bij toernooien, activiteiten en festiviteiten. Legt indien nodig verantwoording af aan het hoofdbestuur.

VACANT

Voorzitter

T: -

E: -

VACANT

Secretaris

T: -

E: -

VACANT

Penningmeester

T: -

E: -

VACANT

Algemeen lid

T: -

E: -

VACANT

Algemeen lid

T: -

E: -

Technische Commissie Senioren

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid betreffende de senioren. Weet wat er speelt bij het Technisch Kader en treedt op als vertrouwenspersoon voor seniorleden. Legt indien nodig verantwoording af aan het hoofdbestuur en geeft hoofdbestuur advies.

Visser, Andre

Voorzitter

T: 06 - 5463 5068

E: andre.anja@home.nl

Flapper, Edward

A-selectie

T: 06 - 4663 4663

E: -

Sjoerds, Marten

B-selectie

T: 06 - 2946 6482

E: -

Woudstra, Gerwin

C-selectie

T: 06 - 5473 2586

E: -

Knol, Heleen

Dames

T: 06 - 4275 3223

E: -

Commissie JO7-JO19

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid betreffende de jeugdafdeling. Weet wat er speelt bij de leiders en trainers en treedt op als vertrouwenspersoon. Legt indien nodig verantwoording af aan de jeugdcommissie en geeft de jeugdcommissie advies.

Bosje, Ytzen Pieter

Technisch Jeugdcoördinator

T: 06 - 3415 2453

E:

Wiersma, Simon

JO19

T: 06 - 1503 7763

E: -

Flapper, Adriaan

JO17, JO9

T: 06 - 2880 6056

E: -

Demmer, Sybren

JO15

T: -

E: -

Deinum, Frank

JO15

T: 06 - 3450 6323

E: -

Bouma, Bart

JO13

T: 06 - 2193 1752

E: -

Dijkstra, Jaring

JO13

T: 06 - 2446 6321

E: -

Kemker, Jeroen

JO11

T: 06 - 5194 0461

E: -

Wesselius, Luitzen

JO11

T: 06 - 2703 4488

E: -

David Feenstra

JO9, JO7

T: 06 - 4749 1584

E: -

VACANT

JO7

T: -

E: -

Visser, Hiddo

M0 & Voorzitter

T: 06 - 5090 1955

E: hiddo.visser@gmail.com