Sponsoring

De voetbalvereniging Workum kan al vele jaren leunen op een zeer hecht en betrokken sponsorgeheel. Elk seizoen kan de vv Workum rekenen op een groot aantal bedrijven en ondernemingen die het voetbal in Workum op wat voor manier dan ook steunen.

De slogan ‘samen groeien’ is een veel gehoorde in de sponsorwereld, maar is ook zeker treffend in het nieuwe sponsorbeleid van de vv Workum. Er wordt in de toekomst nog meer gelet op de benefits van u als sponsor, die naast de grote interesse in de voetbalsport ook haar/zijn bijdrage in zowel de club als zijn of haar bedrijf terug wil zien. Vandaag de dag is ook amateurvoetbal bijna niet meer mogelijk zonder financiële ondersteuning. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze steun is, dat met name het bedrijfsleven van Workum en omstreken sympathie heeft en houdt voor de vv Workum.

Een vereniging als vv Workum vervult een belangrijke regiofunctie, zorgt voor plezier voor jong en oud en is een vereniging met volop ambities. De club gaat met het oog op ontwikkelingen van onder andere de accommodatie een spannende tijd tegemoet. Een tijd die ook zeker mooie kansen gaan bieden voor de club maar ook voor de sponsors. Een tijd waarin wij als club onze trouwe sponsors nodig zullen hebben en waarin we elkaar sterk(er) kunnen maken.

Onze jeugdafdeling is enorm gebaat bij de steun van de OSJVW, maar daarnaast is onze actieve Sponsorcommissie voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren die de relatie met het voetbal in Workum willen vertalen naar een sponsorovereenkomst met onze club.

Sponsoring kan binnen vv Workum op talloze manieren, waarbij afhankelijk van uw behoefte veel bespreekbaar en mogelijk is. De volgende sponsorvormen zijn de meest voorkomende:

– Hoofd en -cosponsorschap
– Shirtsponsor (evt. samen met trainingspak en tas)
– Reclamebordsponsor
– Reclamedoeksponsor
– Pupil van de Week-sponsor
– Wedstrijdsponsor (incl. naamsvermelding in programmablad en Friso)
– Websitesponsor (incl. banner of link)
– Toernooisponsor

Voor meer inlichtingen of informatie over sponsormogelijkheden en tarieven kunt u contact opnemen met Klaas Haanstra, lid van de Sponsorcommissie (06 – 1091 6245) of via info@vvworkum.nl