Vrijwilligers

Vrijwilligers

De voetbalvereniging Workum kent een geweldige grote groep van vrijwilligers die hun steentje bijdragen om de club draaiende te houden. Met als resultaat dat mede door hun inbreng een bloeiende vereniging is opgebouwd. Zonder al deze vrijwilligers kan een sportvereniging als de onze eenvoudigweg niet bestaan.

VV Workum wil bij deze alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor de inzet die men voor de vereniging toont.

Misschien is het ook wel iets voor jou? We kunnen ook in de toekomst nog heel wat enthousiaste mensen gebruiken die iets voor de club willen doen! Vele handen maken licht werk. Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met één van de bestuursleden of een e-mail sturen naar info@vvworkum.nl

Eretitels

Ereleden Leden van Verdienste
Th. Genee + T. Boersma
B. Sypersma + G. van der Bijl
J. Stam + G. Vlas +
F.M. de Boer + S.T. Westendorp
T. Wouda + Th. Bijl
M. van der Weide + Jolanda Postma
D. Dijkstra Atze Schaap
S.B. Algera + Gerlof van der Zee
H. Bandstra
B.W. de Ringh
H.J. Kienstra
G. Vlas +