Futsal Workum 1 verliest genadeloos

Om een hogere positie trachten te bekleden op de ranglijst is er enkel één mogelijkheid om dat streven te behalen: er moeten wedstrijden gewonnen worden om in hogere kringen te verblijven. Om tot de aristocratie van de voetbalwereld te behoren, moet een hogergeplaatste partij worden uitgedaagd. Het liefst de hoogst geklasseerde aangezien daar veel prestige mee kan worden opgedaan. Laat zich nu net zo’n kans aandienen voor Futsal Workum 1. Op maandag 15 november 2021 daagden de Workumers de lijstaanvoerder uit voor een duel waar louter winst of verlies op het spel stond. De uitgedaagde partij kwam uit het Ooststellingwerfse Oosterwolde en mocht zich een fiere koploper noemen. De Brijbekken, die de zevende plek bekleden, zagen een schone kans om de ingezette winnende koers van vorige week voort te zetten.

Wat de toch enigszins argeloze Workumers waren vergeten, is dat deze tegenpartij niet voor niets de koppositie in het klassement verdedigt. Het duel begon voor de uitdagers nog behoorlijk goed. Na acht minuten spelen had nog geen van beide partijen een dolksteek uitgedeeld en was er hoop op een vruchtbare afloop voor ieder die de roodhemden een warm hart toedraagt. De Oosterwolders hadden echter een edele eer hoog te houden en waren in staat om de arme drommels uit Workum te verpletteren. Bij het rustsignaal bleken de Workumers al niet opgewassen tegen de ijzersterke, meedogenloze tegenpartij. Hetgeen was af te lezen aan het scorebord: 5-0. Het niet bij machte zijnde Futsal Workum 1 kreeg na de onderbreking nog vele rake dolksteken te incasseren, waardoor het povere Workum als het ware wit wegtrok en leegbloedde. De enige tegenstand die Oosterwolde nog kreeg te voorduren was die van lijkbleke schimmen die over het veld dwarrelden en daar keken de onverschrokken Ooststellingwerfers nauwelijks van op. Desondanks verrezen de Workumers nog tweemaal uit de schuchtere schaduw om niet geheel roemloos ten onder te gaan. Bennie de Jong en Bauke Jan de Jong zorgden voor twee mistroostige hoogtepuntjes die eigenlijk tot geen enkele rol van betekenis toebehoorden.

De eindstand heeft geen enkel woord nodig om het wedstrijdbeeld te omschrijven. Oosterwolde won met maar liefst 12 tegen 2. De uitdager Workum bleek tegen zoveel klasse en daadkracht niet bestand en verloor eerloos het duel. Deze vernietigende nederlaag leek bij tijd en wijle op een pakjesavond waarop Futsal Workum 1 zich in de gedaante van de goedheiligman waande.

Attachment