Jaarlijkse koekactie

De jaarlijkse Koekactie VV Workum/Bakkerij van der Werf, mar dan krekt even oars!

Ieder jaar in december komt er op een woensdagmiddag of -avond een jeugdlid van VV Workum bij u aan de deur met de vraag: “Wilt u alstublieft deze heerlijke kerstkransen van Bakkerij van der Werf kopen voor onze voetbalvereniging?” Het doel blijft steeds hetzelfde, voetbalplezier voor de jeugdleden van VV Workum. Ook de koeken van Bakkerij van der Werf blijven ieder jaar hetzelfde, overheerlijke kerstkransen!

Maar zoals iedereen weet, is dit niet een jaar als alle andere. Als vereniging vinden we het niet verantwoord om de jeugd bij u langs de deur te sturen om de koeken te verkopen. Vandaar dat de jaarlijkse koekactie niet door kan gaan in zijn originele vorm.

Gelukkig is Bakkerij van der Werf met een hartstikke mooi alternatief gekomen! Van elk bij Bakkerij van der Werf gekocht pakje kerstkransen komt een deel van de opbrengst ten goede aan het jeugdvoetbal. Deze bijdrage zal worden besteed aan het begeleiden van trainers, voetbalspullen voor de jeugd en het opzetten van alternatieven gezien de huidige corona maatregelen.

Dus hoewel wij niet bij u aan de deur komen, willen wij u namens de jeugd toch dezelfde vraag stellen: “Wilt u alstublieft deze heerlijke kerstkransen bij Bakkerij van der Werf kopen?”

Bedankt voor uw steun!

VV Workum