Oproep!!

Stichting de Nije Rolpeal is in een zeer cruciale fase aanbeland m.b.t. het realiseren en exploiteren van een nieuw sportcomplex in Workum. Woensdag 5 juli zal de gemeenteraad zich gaan buigen over de voorstellen die als een burgeractie zijn gestart. De nieuwe Stichting heeft het college van B&W inmiddels kunnen overtuigen van de noodzaak voor een moderne sportaccommodatie in Workum, nu de gemeenteraad nog. Hiervoor is de raadsvergadering van 5 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis in IJlst cruciaal, waarbij een publieke tribune vol met enthousiaste Workumers van groot belang is.

We rekenen op een grote opkomst, samen staan we sterk!

Hoofdbestuur V.V. Workum