Protocol Sportcomplex Rolpeal

Sport Algemeen
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter
afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar
en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn
weer open.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
niet toegestaan.

Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?
In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer
dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand
losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor
voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is,
blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale
spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

Wedstrijden en toernooien
• Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan,
zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
• Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In
beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen
maximaal 100 personen.
• Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

Algemeen Rolpeal
We hebben geprobeerd zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer toe te passen. Dit
lukt niet overal en doen daarin een beroep op ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Er staan bij alle ingangen desinfectiemiddelen en we communiceren op meerdere
plekken de protocollen die gelden voor ons gebouw.
Houd rekening met elkaar en accepteer dat de ene persoon wellicht meer waarde
hecht aan de regels dan de ander. Dit geldt ook voor alle (vrijwillige) medewerkers
binnen de Rolpeal.
Wij zullen met het reserveren van de verschillende faciliteiten rekening houden met
wisseltijden zodat er niet teveel “verkeer” komt op een bepaald moment. Daarnaast
zullen wij onderling goed met elkaar moeten afstemmen hoe we grote
groepen/toernooien gaan organiseren, rekening houdend met de maatregelen en de
overige gebruikers van het sportcentrum.

Sportcafé
– In het Sportcafé is een vaste zitplaats altijd verplicht.
– Er wordt niet geschoven met stoelen en tafels. Vraag naar een medewerker.
– Er wordt geholpen/bediend door een medewerker aan tafel.
– Bij grote groepen/teams vragen we de bestelling op te schrijven en klaar te
leggen. Een medewerkers haalt deze dan op en komt de bestelling brengen.
– Vanaf 18 jaar en ouder is de 1,5 meter verplicht.
– Om meer personen een plekje te kunnen bieden in het sportcafé betrekken
we, zolang het weer dit toelaat, het terras/balkon erbij.
– De bestuurskamers blijft beschikbaar. Ook hier geldt de 1,5 meter.
– Het kan helaas voorkomen dat we dus mensen moeten weigeren vanwege de
capaciteit.

REGELS VOOR HUURDER/GEBRUIKER/BEZOEKER
• Ga thuis, voordat je vertrekt naar de sportaccommodatie, naar het toilet.
• Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen wachten zoveel mogelijk
buiten.
• Desinfecteer je handen voor en na de les, training of sportactiviteit.
• Volg de looproutes.
– Zaalsporters looproute via MIVA- ingang (onder de hoofdentree)
Uitgang via uitgang bij wedstrijdsecretariaat. Bij grote groepen
kunnen de nooduitgangen gebruikt worden richting de
parkeerplaats.
– Zwemmers looproute via balie/tourniquet.
– Veldsport/voetbal looproute via velden. Ingang zijkant nieuwe veld,
uitgang naast wedstrijdsecretariaat.
• Trek je sportkleding thuis al aan, dit voorkomt rijen voor de kleedkamers.
• Kleedruimten mogen gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter
richtlijn.
• Op de buitenkant van de kleedruimte staat aangegeven hoeveel personen
gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig mogen zijn.
– Voor de kleedkamers aan de zaalkant is dit max. 5.
– Voor de kleedkamers aan de veldkant is dit max. 6.
– Voor de kleedkamers zwembad is dit 6 incl. privécabines.
• Er mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten in de kleedruimten.
Deze worden in een zelf meegebrachte sporttas opgeborgen en meegenomen
naar de sportzaal of het voetbalveld. De zwemmers bergen hun tas op in een
van de kluisjes.
• Kom niet eerder dan 10 min van tevoren naar de Rolpeal.
• Gebruikers dienen 5 minuten voor aanvang trainingstijd of gebruikstijd
omgekleed te zijn.
• Bij wedstrijden en trainingen zijn de doucheruimten te gebruiken met
inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
• De huurder zorgt voorafgaand aan het gebruik voor schoonmaak van de in de
zaal te gebruiken materialen en toestellen, met de daarvoor beschikbaar
gestelde middelen.
• Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van
de gemaakte/geldende afspraken. Daarnaast zullen ook wij toezicht houden
op de naleving van de afspraken.

Attachment