Samenstelling hoofdbestuur V.V. Workum

Na het vertrek van Peter Lammers (voorzitter) en Corina Hernamdt (secretaris) wordt het hoofdbestuur op dit moment gevormd door:

-André Visser (interim-voorzitter)

-Antje Groenhof (interim-secretaris)

-Klaas Haanstra (Penningmeester)

-Hiddo Visser (Jeugdvoetbal)

-Sytse-Jan Wouda (Zaalvoetbal)

-Luitzen Wesselius (Gebouwen & Terreinen)

Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 10 november zullen beide interims formeel als respectievelijk voorzitter en secretaris worden voorgedragen aan de leden. Klik HIER voor de uitnodiging en agenda.

Hoofdbestuur V.V. Workum