Themabijeenkomst grensrechteren

Beste ouders, leiders of andere contactpersonen,

Op dinsdag 10 september, aanvang 19.15 uur, zal er een themabijeenkomst worden georganiseerd door de VV Workum. Een themabijeenkomst voor ouders, pake’s/beppe’s, leiders en andere belangstellenden waarin de beginselen van het ‘grensrechteren’ zullen worden bijgebracht. Wat is buitenspel? En hoe zorg je er voor dat je duidelijk overkomt als grensrechter? Kortom een lekker praktische bijeenkomst, voor een ieder toegankelijk, die wordt verzorgd door een docent vanuit de KNVB: dhr. Johan Suurd. Locatie: kantine De Nije Rolpeal. Graag even aanmelden als je aanwezig kunt zijn bij Leen van Poelje (06-58763947 of per mail famvanpoelje@gmail.com).

Attachment