Uitnodiging algemene ledenvergadering V.V. Workum

De algemene ledenvergadering (ALV) van V.V. Workum kan alvast in de agenda:

Vrijdag 20 januari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in sportcentrum De Rolpeal.

Het thema van de avond is: ‘Ontwikkelen onder hoge(re) weerstand’

In een moordend tempo verandert de wereld om ons heen en moeten we als vereniging inspelen op de vele maatschappelijke veranderingen en de bijkomende financiële consequenties. We willen en moeten ons voortdurend ontwikkelen onder hoge(re) weerstand om sportief, sociaal en financieel consistent te kunnen blijven in een complexe wereld die continu verandert en die zich vaak niet laat plannen, managen en voorspellen. We moeten onder hoge (re) weerstand wendbaar blijven en organisatorisch om kunnen gaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid.

Maar als we weerstand gaan zien als potentieel om onszelf verder te ontwikkelen, dan kunnen we elkaar uitdagen om met elkaar nieuwe overtuigingen en gedragingen te onderzoeken en dat is uiteindelijk de essentie van wendbaar leiderschap.

In het eerste deel van de avond worden de formele agendapunten besproken en na de pauze verteld   Fedrik Houtstra (Hoofd Opleiding SC Cambuur) ons hoe ze binnen de jeugdafdeling van SC Cambuur omgaan met dit thema, aangevuld met praktijkverhalen van en door onze ‘eigen’ jeugdspelers die actief zijn binnen de jeugdopleiding van SC Cambuur: Brett Minnema, Douwe de Jager en Hedser Christ Groenhof.

Het beloofd voor jong en oud een leuke en informatieve voetbalavond te worden, dus noteer de datum vast in de agenda !!

Verdere informatie en agenda volgen binnenkort !!

Voor nu wensen we jullie hele fijne kerstdagen en een bijzonder, gezond en sportief 2023 !!

Hoofdbestuur V.V. Workum

Attachment