Update corona richtlijnen

Beste sportvrienden,

Helaas eist corona nog steeds een grote rol op, waardoor we op basis van de nieuwe maatregelen vanuit het kabinet een aantal nieuwe richtlijnen hebben moeten toevoegen naast de geldende reglementen vanuit het RIVM.

Kort samengevat gelden (voorlopig tot en met dinsdag 20 oktober) de volgende regels op ons sportcomplex:

*Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

*Kom zo kort mogelijk vóór de spelactiviteit en zoveel mogelijk omgekleed naar ons sportcomplex;

*Volg de aangegeven looproutes en richtlijnen op ons sportcomplex;

*Er kan gebruik worden gemaakt van de aangegeven kleedruimte, maar beperk het gebruik en houdt bij 18+ de 1,5 meter afstand;

*Onze bestuurskamer is gesloten, het wedstrijdsecretariaat is het centrale informatiepunt voor dringende vragen;

*Ons sportcafé is (helaas) gesloten;

*Voor onze tegenstanders geldt dat de benodigde chauffeurs van jeugdleden (tot en met 19 jaar) vallen onder de teambegeleiding en die mogen op ons sportcomplex blijven (beperk het aantal chauffeurs);

*Ouders / begeleiders van onze eigen leden die hun kinderen brengen, zetten de kinderen af bij het toegangshek;

*Toeschouwers van zowel onze tegenstanders als van V.V. Workum zijn (helaas) niet toegestaan bij spelactiviteiten;

*Verlaat ons sportcomplex na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk;

Wij vragen uw begrip voor bovenstaande richtlijnen en stellen het op prijs als deze informatie wordt gedeeld binnen jullie vereniging om onaangename situaties op locatie te voorkomen.

Het is niet de gastvrijheid die we nastreven, maar het is nodig om verdere verspreiding van het virus terug te dringen.

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur V.V. Workum

Attachment